Подготовка и подкрепа за раждане без страх

Четири стъпки към твоето удовлетворяващо раждане

Искаш ли да можеш да помогнеш на тялото си на всеки етап от раждането?

Желаеш ли да усвоиш практически умения и доказани техники за овладяване на болката?

Търсиш ли информация и подготовка за различни възможни сценарии?

Интересуват ли те съвременните препоръки за кърменето?

Програмата „Подготовка и подкрепа за раждане без страх“ комбинира практическо обучение и индивидуален подход, за да могат на бременните и техните партньори да придобият знания, умения и увереност за раждането.

Програмата се състои от четири стъпки: четири онлайн работилници. Можете да изберете да се включите във всички, или само в някои от тях.

  • Всяка работилница е с продължителност по 2 часа.
  • След всяка работилница има 30 минутна сесия за Вашите въпроси и отговори.
  • четири задачи за самоподготовка (след всяка работилница)
  • Продължаваща подкрепа в затворена чат група до седмица след раждането (независимо от броя посетени работилници)
  • Съвременна информация и препоръки
  • Програма по утвърден модел на Childbirth International
  • Водещ: Йоанна Рачовска, сертифицирана дула и инструктор по подготовка за раждане към Childbirth International 

Стъпка 1:

Опознай раждането


Научи как можеш да помогнеш на тялото си на всеки етап от процеса


Струва ли ти се раждането заплашително и непредвидимо?Смяташ ли за важно да опознаеш процесите по време на раждането? Искаш ли да имаш идеи за справяне във всеки един момент?След тази стъпка ще познаваш добре процеса на раждането и с партньора ти ще можете да приложите някои основни методи за справяне с болката.Дата: 23.10., събота

Начален час: 10 часа

Времетраене: 2 ч. и 30 м.

Цена: 25 лева

Стъпка 2:

Овладей болката

 

 

Практически умения и доказани техники за овладяване на болката

 

Ще бъдеш ли по-спокойна, ако знаеш поне пет ефективни техники на обезболяване?

 

Искаш ли да разбираш смисъла на болката и как можеш да повлияеш на интензивността ѝ?

 

Има ли партньорът ти желание да ти помогне да се справиш?

 

 

След тази стъпка ти и партньорът ти ще можете да прилагате широк спектър от немедикаментозни методи за обезболяване.

 

 

 

Дата: 30.10., събота

Начален час: 10 часа

Времетраене: 2 ч. и 30 м.

Цена: 25 лева

Стъпка 3:

Разбери съвременните препоръки

Информация и подготовка за различни възможни сценарии

 

Важно ли е за теб да разбираш болничните процедури и евентуалните намеси, които може да се наложат?

 

Обичаш ли да взимаш информирани решения?

 

Искаш ли да си представиш възможно най-много сценарии за раждането?

 

След тази стъпка ще имате готов план за раждането.

 

 

 

 

 

 

Дата: 6.11., събота

Начален час: 10 часа

Времетраене: 2 ч. и 30 м.

Цена: 25 лева

Стъпка 4:

Подготви се за кърменето

 

Съвременни препоръки и добри практики

 

 

Кърменето сред приоритетите ти ли е?

 

Чувала ли си противоречиви съвети за него?

 

Притесняваш ли се от проблеми свързани с разранени зърна, недостатъчно кърма, запушвания?

 

 

 

След тази стъпка ще умеете да разпознавате добро засукване, добро наддаване и ще можете да направите добра организация на кърменето в първите седмици след раждането.

 

Дата: 13.11., събота

Начален час: 10:30 часа

Времетраене: 2 ч. и 30 м.

Цена: 25 лева

Всички работилници ще се проведат в платформата Zoom. Силно препоръчително е да присъстваш на живо (по възможност заедно с партньора си) в деня на обучението. Ако по някаква причина обаче не успеете, ще има запис, който ще е достъпен шест дни след всяка среща. 

 

Попълни формата по-долу, за да се регистрираш за един или повече от уъркшопите. След регистрация ще получиш информация за плащането (то се извършва по банкова сметка), както и указания как да се включиш в деня на събитието. 

 

Регистрирай се тук: