Back
14 август

Ще родя ли скоро? Скала на Бишоп.

Тялото на бременната жена се подготвя за раждането по начини, които често са невидими за нея. При вагинален преглед, лекарят може да използва скалата на Бишоп, за да установи доколко тази подготовка е напреднала и да прогнозира евентуалния изход от предизвикване на раждане. Ако помолите лекаря си да Ви даде някои прости параметри (те би трябвало да са отразени и в документите след прегледа), бихте могла сама да добиете представа за процесите, които текат неусетно в подготовка за посрещане на бебето.