Back
Текст на илюстрацията от сайта на ICAN: Защото мога; Имате избор; имате варианти.
03 септември

Какво пише в “Информирано съгласие” за Цезарово сечение

Да прочетем критично във формуляра за информирано съгласие за какво трябва принципно да е информирана пациентката преди да се пристъпи към Цезарово сечение.