Назад
28 август

Избор на лекар за раждането?

За да изберете екип е важно да проверите дали говорите на един език с този екип. Какво според Вашия лекар или акушерка означава “нормално” раждане? Дали тяхното “нормално” е Вашето “нормално”? Предлагам Ви да зададете няколко въпроса, за да добиете повече яснота.

18 август

Ако не искаме да кажем просто “Не.”

Идеи за конструктивен диалог с медицинския екип (или с водопроводчика), когато обмисляте дали да не откажете дадена процедура или намеса.