Back
11 април

Моят опит за VBAC

Представям Ви един разказ на силна и борбена майка, която с много подготовка и осъзнато взимане на решения даде най-добрия старт на дъщеря си в своята ситуация и успя да постигне почти всяка цел, която си беше поставила.